loading

La RSC, un actiu per a l'empresa

El respecte als valors ètics en general, a les comunitats del seu entorn empresarial ( proveïdors, clients, empleats i accionistes) i al medi ambient, aplicat mitjançant un conjunt de polítiques, pràctiques i procediments, constitueix un recurs estratègic d'alt valor que a més d'evitar riscos empresarials, proporciona una estratègia de diferenciació competitiva rendible.

Este sitioweb propone gestionar  la RSC como una función trasversal de la empresa de alcance total. Y cómo decantar sus conceptos a todos los managers de los distintos estratos de la empresa a fin de prevenir y sancionar toda mala práctica.


Deixar Comentari