loading

KSS, şirkete bir varlık

Genel olarak etik değerlere saygı, kendi iş ortamı toplulukları ( tedarikçileri, müşteriler, çalışanlarımız ve hissedarlarımız) ve çevre, bir dizi politika yoluyla uygulanan, uygulamaları ve prosedürleri, iş risklerini önlemek için yüksek değer ek bir stratejik kaynak, maliyet etkin bir rekabetçi farklılaşma stratejisi sağlar.

Este sitioweb propone gestionar  la RSC como una función trasversal de la empresa de alcance total. Y cómo decantar sus conceptos a todos los managers de los distintos estratos de la empresa a fin de prevenir y sancionar toda mala práctica.


Leave a Comment