loading

Disclaimer

Disclaimer

Via de website biedt toegang tot web portal rafacamaracom. Het feit verbinding met deze website betekent acceptatie van deze juridische verklaring en privacybeleid.

Wij informeren u dat wij respecteren en in acht nemen van de bestaande wettelijke verplichtingen om die ook verbindt, die toegang heeft tot de website, waarvoor geen enkele aansprakelijkheid anders.

1. Privacy Policy

Als u uw persoonlijke gegevens om u te informeren dat rafacamara.com voldoet aan de toepasselijke gegevensbescherming en heeft beveiligingsprotocollen bepaald door de wet op basis van het beveiligingsniveau is toegewezen aan de bestanden die in het Spaanse agentschap / Gegevensoverdracht kan worden vastgesteld door de gebruiker / web abonnees.

2. Intellectuele Eigendom

rafacamara.com behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom op de portal content en exploitatie verboden, wijziging, weergave, verspreiding, transformatie, distributie, overdracht door middel, latere publicatie, tentoonstelling, mededeling aan het publiek of de weergave van alle of een deel zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke.

3. Ontkenning

rafacamara.com wijst elke aansprakelijkheid die kan door verkeerd gebruik ontstaan ​​door netizens, virus en de verbindingsproblemen, beschikbaarheid of continuïteit ofwel onze website of voor een van de portalen die als hyperlinks op onze website.

Ten aanzien van de links of hyperlinks wijzen alle verantwoordelijkheid voor diegenen die verwijzen naar onze website en in het geval van degenen die vermeld staan ​​op onze site wordt de verbinding voor informatie doen.

4. Vergoeding

U zal verdedigen, vrijwaart rafacamara.com. vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit vorderingen uit hoofde, acties of vorderingen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Website. Ook, U stemt ermee in rafacamara.com vrijwaren, tegen schade, die voortvloeien uit uw gebruik van "robots", "Spiders", "Crawlers" of vergelijkbare instrumenten die worden gebruikt voor het verzamelen of gegevens of enige andere actie uit te pakken van hun kant dat een onredelijke last legt op de werking van de Website.

5. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving, die van toepassing is op het gebied daarin niet voorzien te interpreteren, geldigheid en uitvoering.

De partijen uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie die van toepassing kunnen zijn en zich onderwerpen aan de hoven en rechtbanken van Madrid, om geschillen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de Algemene Voorwaarden op te lossen.

Reacties zijn gesloten.